XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Thống kê về nhiều ít XS Mega 6/45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 30/10/2022 đến ngày 30/11/2022 của Xổ số Mega 6/45

Lô tô Lần xuất hiện
02
4.17% (3) lần
03
4.17% (3) lần
04
4.17% (3) lần
09
4.17% (3) lần
14
4.17% (3) lần
15
4.17% (3) lần
16
4.17% (3) lần
17
4.17% (3) lần
20
4.17% (3) lần
24
4.17% (3) lần
27
4.17% (3) lần
32
4.17% (3) lần
35
4.17% (3) lần
43
4.17% (3) lần
01
2.78% (2) lần
12
2.78% (2) lần
13
2.78% (2) lần
22
2.78% (2) lần
30
2.78% (2) lần
33
2.78% (2) lần
37
2.78% (2) lần
40
2.78% (2) lần
07
1.39% (1) lần
08
1.39% (1) lần
10
1.39% (1) lần
23
1.39% (1) lần
25
1.39% (1) lần
26
1.39% (1) lần
29
1.39% (1) lần
31
1.39% (1) lần
36
1.39% (1) lần
38
1.39% (1) lần
41
1.39% (1) lần
42
1.39% (1) lần
44
1.39% (1) lần
45
1.39% (1) lần
05
0.00% (0) lần
06
0.00% (0) lần
11
0.00% (0) lần
18
0.00% (0) lần
19
0.00% (0) lần
21
0.00% (0) lần
28
0.00% (0) lần
34
0.00% (0) lần
39
0.00% (0) lần